Wczytuję dane...

Wen Do – poznaj nowy sposób kobiecej samoobrony

Skuteczna samoobrona to nie tylko umiejętność stawienia oporu przeciwnikowi pod względem fizycznym; to także odpowiednie nastawienie psychiczne, pomagające przezwyciężyć strach. Okazuje się, że czynnikiem, który może odegrać kluczową rolę w procesie samoobrony, jest asertywność. To właśnie ona stanowi podstawę WenDo, które zyskuje wśród kobiet coraz większą popularność.

Psychologia zamiast siły

Termin „WenDo” powstał z połączenia pierwszego członu angielskiego „women” i japońskiego słowa „do”, oznaczającego drogę. Sztuka samoobrony psychicznej, jak czasami jest nazywana, narodziła się w Kanadzie, w latach 70. XX wieku, skąd bardzo szybko trafiła do Europy. Stworzone z myślą o kobietach, WenDo opiera się na określonych zasadach, które pomagają w nauce asertywności, pewności siebie oraz umożliwiają nabycie umiejętności stawiania odpowiednich granic. Co ciekawe, mimo że WenDo jest zaliczane do technik samoobrony, to metody, które obejmuje, nie bazują w żadnym stopniu na wykorzystywaniu siły fizycznej. Zastępuje ją właściwa postawa, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów za pomocą rozmowy. Dzięki temu WenDo spełnia tym samym rolę zapobiegawczą wobec coraz częściej pojawiającej się przemocy i uczy jak reagować na agresywne zachowania ze strony innych osób.Zasady WenDo

Istnieje zbiór zasad, które są podstawą WenDo. Większość z nich sprowadza się do próby stworzenia zestawu najwłaściwszych zachowań w sytuacji, gdy ktoś nas napadnie. Po pierwsze, uczestniczka kursu WenDo powinna zrozumieć, że dużo zależy od niej samej – musi nauczyć się stawiać granice, opanowywać ataki paniki, analizować szybko i trafnie sytuację, w której się znajduje, a także trafnie podejmować decyzje. Inne postawy, promowane przez tę specyficzną technikę samoobrony, to poleganie na intuicji, ćwiczenie szybkich reakcji (w tym również – szybkiego ataku), a także zaskakiwanie przeciwnika. Jak się okazuje, bardzo ważnym elementem tej techniki jest również zmiana postrzegania własnej osoby; nauczyciele WenDo przekonują, że jeśli będziemy postrzegać siebie jako osobę potrafiącą zwyciężać , to szansa na przezwyciężenie spotykających nas trudności znacznie wzrośnie.

Dla kogo?

WenDo jest skierowane do kobiet w każdym wieku – począwszy od małe dziewczynki do sędziwej, dziewięćdziesięcioletniej starszej pani. Organizowane są również specjalne, oddzielne kursy dla kobiet, które padły już ofiarą przemocy; spotkania, oprócz wdrażania technik samoobrony psychicznej, są nastawione na pomoc w ramach organizacji pozarządowych zwalczających przemoc.
Ogromną zaletą WenDo jest łączenie metod pomagających podnieść poczucie własnej wartości z użytecznymi radami, które mogą pomóc w bezpośredniej konfrontacji z przeciwnikiem (np. jedną z zasad jest natychmiastowy atak ze strony kobiety, jeśli nie jest pewna jak powinna zareagować). Kanadyjska samoobrona psychiczna jest również dobrym sposobem na polepszenie własnej komunikacji z innymi ludźmi, w tym na otwarte wyrażanie własnych emocji.


Przeczytaj również

Najprostsze sposoby na obronę 

Twoje bezpieczeństwo zależy od... właściwej postawy

Kubotan. Odpowiednia broń dla kobiet?

Google+