Wczytuję dane...

Pałki teleskopowe - broń biała? Aspekty prawne

Pałki teleskopowe - broń biała? Aspekty prawne

Od jakości prawa zależy wiele aspektów życia każdego z nas. Na co dzień nie myślimy o tym, jak bardzo indywidualne decyzje mogą być zdeterminowane unormowaniami prawnymi. Zaczynamy się nad tym zastanawiać, gdy pojawia się problem. Niestety, prawo stanowione w Polsce, zawiera często wiele luk i niedopowiedzeń. Bywa, że do jego interpretacji konieczne jest przeprowadzenie wielu ekspertyz - do czasu zrewidowania określonej ustawy i towarzyszących jej aktów prawa wykonawczego. Nie inaczej jest z niektórymi zapisami Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r.

Obowiązująca ustawa bywa problematyczna w interpretacji. Jedną z takich nie do końca sprecyzowanych definicji jest ta, która dotyczy broni białej. Artykuł 4 ust.1 pkt 4 stanowi, że za broń białą uważa się m.in. „pałki posiadające zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierające wkładki z takiego materiału”. Jako takie mogą one być uznane za „narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu”. W takim ujęciu byłyby więc tymi, których posiadanie bez pozwolenia jest nielegalne.I tu pojawia się problem. Pałki teleskopowe stają się coraz popularniejsze - nie tylko jako akcesoria używane przez profesjonalistów (policjantów czy ochroniarzy) ale również przez wszystkich, którzy np. z racji wykonywanego zawodu czują się zagrożeni. Sprzedaż pałek stale rośnie - szacuje się, że w ostatnich latach nabywców znalazło kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy. Zainteresowanie byłoby jednak z pewnością jeszcze większe, gdyby nie obawy związane z legalnością zakupu, a co za tym idzie - posiadaniem i możliwością ich użycia.


Pałka teleskopowa nie jest bronią białą

Eksperci są zgodni - typowa pałka teleskopowa nie może być uznana za broń białą. Dlaczego? Posłużmy się jedną z ekspertyz autorstwa specjalistów z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. Według niej przedmiotowa pałka teleskopowa nie ma takiej konstrukcji, która wskazywałaby na to, że (tak jak to czytamy w ustawie) jest narzędziem mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu - nie posiada zakończenia z materiału odpowiednio ciężkiego i twardego, ani też wkładek z takich materiałów.

Sceptycy mogą czuć się jednak nadal nieusatysfakcjonowani takimi odpowiedziami. Rzeczywiście, ustawodawca wyraźnie stwierdza, że bronią białą są „pałki posiadające zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierające wkładki z takiego materiału”.Co więc miał na myśli?

Tu z pomocą przychodzi kryterium „celu”, które stanowi bazę dla interpretacji zbyt ogólnikowego zapisu ustawowego. Aby pałkę teleskopową można było uznać za broń białą, narzędzie to musiałoby mieć taką końcówkę, która w sposób istotny (poprzez swoje parametry - twardości i ciężkości) wpływałaby na możliwy cel jej użycia (uszkodzenie ciała).

Dowolne zakończenie z ciężkiego i twardego materiału albo wkład nie kwalifikują pałki do kategorii broni białej. Zaślepka jest niewielka i lekka, stanowi „zwykłe” zakończenie, nie jest elementem zainstalowanym w celu zwiększenia siły uderzeń.
Różnica jest więc zasadnicza, jeśli przyjmiemy w interpretacji obowiązujących przepisów kryterium celowościowe, a takim właśnie posługują się wszyscy, wypowiadający się na ten temat eksperci.

Powtórzmy więc za nimi dobitnie - zarówno nabywanie, jak i posiadanie pałek teleskopowych (hartowanych i niehartownych - czyli powszechnie dostępnych na rynku) jest legalne, a to oznacza, że nie jest konieczne występowanie o żadne specjalne pozwolenia czy też spełnianie innych formalności - jak np. rejestracja sprzętu.

Inaczej sytuacja przedstawia się z obrotem handlowym pałkami - sprzedawcy są zobowiązani do wystąpienia o koncesję, taką samą jak w przypadku broni.

Te różnice w „traktowaniu” pałki teleskopowej - jako przedmiotu posiadania (klient-właściciel) i handlu (sprzedawca) powodują dodatkowe problemy interpretacyjne.


Legalne używanie pałek teleskopowych

W tym miejscu zatrzymajmy się nad szczególnie istotną kwestią dotyczącą legalnego używania pałek teleskopowych. Każdy posiadacz pałki może jej użyć, ale tylko zgodnie z prawem. Jeśli przejrzymy oferty sklepów z militariami, pałki teleskopowe znajdziemy w dziale z produktami obronnymi. Pałka ma służyć jako narzędzie do wykorzystania w ramach obrony koniecznej. Każde inne użycie tego sprzętu przeciwko człowiekowi może zostać zinterpretowane jako przestępstwo, zgodnie z artykułem 280 i 159 Kodeksu karnego.


Google+