Wczytuję dane...

Pałka teleskopowa - legalność w wybranych krajach


Dzięki pałce teleskopowej możemy skutecznie obronić się w razie niespodziewanego ataku, nagłej napaści czy też innej niebezpiecznej sytuacji. Zapewne niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, iż ta broń obuchowa znana jest w naszym kraju od czasów zakończenia pierwszej wojny światowej. Obecnie produkuje się ją na skalę masową. Rozłożona ma około pięćdziesięciu centymetrów długości, złożona zaś około piętnastu centymetrów. Rozkładamy ją tylko jednym ruchem, zatem należy do tych rodzajów broni, które gotowe są do użycia niezwykle szybko.

W Polsce

Najczęściej używają jej funkcjonariusze służb specjalnych, ochroniarze, kierowcy komunikacji miejskiej czy adepci sztuk walki. Warto jednak podkreślić, iż jej kwestia jej legalności różnie przedstawia się w różnych krajach.
Jeśli chodzi o Polskę, sprzedaż pałek teleskopowych jest koncesjonowana – przepis ten zapisany jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 roku w sprawie rodzajów broni, i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja. Nie trzeba posiadać pozwolenia na jej posiadanie ani też jej rejestrować (wyjątkiem są przypadki, w których mają one wkładki z twardego bądź ciężkiego materiału). Co ciekawe przepisy w tej sprawie nie są do końca zdefiniowane – posiadanie „zabronionej” pałki teleskopowej jest wykroczeniem, zaś nieuzasadnione użycie w sytuacji innej niż obrona konieczna — przestępstwem.


A jak sytuacja przedstawia się w innych państwach?

Na terenie Brazylii na przykład nie występują ograniczenia dotyczące posiadania pałki teleskopowej, jednak ochroniarze używać mogą wersji gumowych bądź drewnianych. Do innych rodzajów potrzebny jest natomiast specjalny certyfikat.

W Kanadzie nie ma co prawda przepisów prawa zabraniających posiadania teleskopowych pałek, ale wyjątek stanowią sprężynowe – traktuje się je bowiem jako broń zakazaną.
Na terenie Szwecji pałkę teleskopową obywatele mogą posiadać, lecz nie powinno się mieć jej przy sobie w miejscach publicznych, na terenie Wielkiej Brytanii zaś została ona wpisana na listę broni ofensywnych w roku 2004. W miejscach publicznych absolutnie nie można z nich korzystać.

Jak natomiast sytuacja przedstawia się w Stanach Zjednoczonych? Jak nietrudno się zapewne domyślić, w każdym ze stanów wygląda to nieco inaczej, obowiązują bowiem odmienne przepisy prawa. Na przykład w Vermont czy Arizonie jej użycie może być zinterpretowane jako zamiar popełnienia przestępstwa. Kalifornia zakazała posiadania pałki teleskopowej. Niekiedy robi się wyjątki dla osób, które pracują w ochronie lub też dla tych, którzy pomyślnie ukończyli specjalne szkolenia.

Pamiętać należy, iż pałka teleskopowa w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia może nam je uratować, jednak jej nieuzasadnione użycie sprowadzić na nas może bardzo poważne kłopoty. Zapewne każdy doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że to nie zabawka, a użycie jej jest sprawą zdecydowanie poważną i wymagającą pojawienia się uzasadnionych okoliczności.

Google+