Wczytuję dane...

Gaz pieprzowy a imprezy masowe

Lato i wakacje to okres, w którym organizowanych jest wiele imprez plenerowych, koncertów, pikników. Czy na takie imprezy można wychodzić z gazem pieprzowym?

Jak wiadomo, gaz pieprzowy w Polsce jest bronią, którą można nabywać, przechowywać oraz używać (z zastrzeżeniem, że wykorzystujemy tylko w celach samoobrony) legalnie. Te kwestie reguluje USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji wraz z jej zmianami, w której czytamy, że:


Art. 11. Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:
(...)
6) posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;
(...)

A to oznacza, że za posiadanie gazu pieprzowego nie dostaniesz mandatu ani nie zostaniesz ukarany grzywną. Możesz np.trzymać gaz pieprzowy w torebce podczas spaceru po parku lub przechowywać go (przy użyciu wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa) w samochodowym schowku. Możesz go wykorzystać do samoobrony w przypadku napaści. Oczywiście to, że gaz pieprzowy nie jest bronią nielegalną i nie jest wymagane na niego pozwolenie, nie oznacza, że możemy z nim wchodzić wszędzie i bez żadnych konsekwencji. W poprzednim tekście pisaliśmy m.in. o zakazie przewożenia gazu pieprzowego w bagażu podręcznym w samolocie. To nie jedyny przypadek. Istnieje wiele sytuacji, w których za posiadanie gazu pieprzowego w Polsce możesz zostać ukarany. Jedną z nich są wszelkiego rodzaju imprezy masowe czy zgromadzenia, wiece, a także zamknięte koncerty oraz wszelkiego typu imprezy, oraz obiekty, które obostrzone są wyjątkowy i szczególnymi względami bezpieczeństwa. Z tego powodu tego nie można na nie wznosić przedmiotów stwarzających zagrożenie. Taką bieżącą imprezą masową są m.in. Światowe Dni Młodzieży odbywające się w Krakowie. Z kolei obiektem, do którego na pewno nie wniesiesz gazu pieprzowego, jest Stadion Narodowy.

Gaz pieprzowy na imprezach masowych?

W przypadku imprez masowych procedury postępowania reguluje ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z 2009 roku. Za imprezę masową uznaje się każde wydarzenie, w którym “liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000”. Musisz liczyć się z tym, że możesz zostać wylegitymowany, poddany kontroli bagażu w przypadku, gdy służby porządkowe mają podejrzenie, że wnosisz na teren imprezy lub obiektu przedmiot, lub substancję zakazaną. W sytuacji, gdy w twoim bagażu znajdzie się taka substancja (np. wspomniany gaz pieprzowy), zostaniesz ukarany: zatrzymany przez ochronę oraz oddany w ręce policji.


Jaka kara cię czeka?

Jeżeli w twoim bagażu znajdzie się broń, możesz zostać ukarany grzywną w wysokości 180 stawek dziennych, a w gorszej sytuacji karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (rozdz. 9).

Po zaostrzeniu przepisów i ostatnich wydarzeniach na świecie (zamachy) można niemal w ciemno zakładać, że na każdą mniejszą lub większą imprezę masową zakazane jest wnoszenie wszelkiego rodzaju broni (bez znaczenia czy jest ona legalna, czy nie). Aby uniknąć przykrych konsekwencji, zawsze stosuj się do wytycznych organizatora!

Google+